جدیدترین ها

راهبردهای روزانه

همه چیز ساده تر از آن به نظر می‌رسد که واقعا هست. نوشتن یک برنامه درست روزانه و یا هفتگی که دیگر جای خود دارد.

ادامه مطلب »

چه طوری؟ اینطوری،

نمی‌دانم «اوگاستن باروز» روزی که تصمیم گرفت به نوشتن،خودش می‌دانست یکی از کتاب‌هایش،کتابِ سال می‌شود؟ «اینطوری» به مسائل جالبی اشاره دارد و خواندنش به زمان

ادامه مطلب »

لطیف مثلِ یک رؤیا

دوستِ گرامی، خانوم (ن_ی) عزیز سلام؛ امیدوارم حال احوال خودتان و قلم و کاغذهایتان همه دور هم خوب باشد. امیدوارم هی بنویسید وبنویسید و جهان

ادامه مطلب »