جدیدترین ها

بر سرِ عهد و پیمان

پیشترها زندگی را دربست، در اختیار آشپزخانه می گذراندم. این عادتی شد برای من در سالیان سال. اینطوری نمی‌توانست بماند، بالاخره حد وسطی هم وجود

ادامه مطلب »

راهبردهای روزانه

همه چیز ساده تر از آن به نظر می‌رسد که واقعا هست. نوشتن یک برنامه درست روزانه و یا هفتگی که دیگر جای خود دارد.

ادامه مطلب »