جدیدترین ها

این زمستانِ پر از آموزش

امروز در کارگاه نویسندگی خلاق آموختم که چگونه انتخاب کنم . قدیما یک آگهی تبلیغاتی بود می گفت: « باور کردنی نیست، ولی حقیقت داره»

ادامه مطلب »

نوشتن قرارِ من است

در اولین نوشته هیجان انگیزم با خودم قرار مدارهایی گذاشتم . اول های مهرماه بود. قرارم با خودم نوشتن بود حتی چند کلمه از احوالاتم

ادامه مطلب »

نوشتن با عکس

چشم که باز می کرد اولین فکرش این بود :« ناهار چی درست کنم» اونقدرها دوست نداشت از قبل همه بدانند ناهار چه غذایی را

ادامه مطلب »

چه طوری؟ اینطوری،

نمی‌دانم «اوگاستن باروز» روزی که تصمیم گرفت به نوشتن،خودش می‌دانست یکی از کتاب‌هایش،کتابِ سال می‌شود؟ «اینطوری» به مسائل جالبی اشاره دارد و خواندنش به زمان

ادامه مطلب »

ایستگاه راه آهن

ساعت ۴:۱۵ دقیقه ی بعد از ظهر است. از ساعت ۳:۴۵ دقیقه که شاهین عزیز پیامش را در گروه دوره ی نویسنندگی خلاق گذاشت و

ادامه مطلب »