جدیدترین ها

قصه ی اردیبهشت

آغاز هر داستانی از زمانی است، آغاز قصه ی من از نوزده اردیبهشت ماه سال هزار و سیصد و چهل و پنج هجری شمسی حوالی

ادامه مطلب »

پنج شنبه

۶/۹/۹۹ امروز را از دیروز برنامه ریزی کرده بودم . از صبح تند تند به کارها پرداختم وقبل از هر چیز نوشتن صفحات صبح گاهی.

ادامه مطلب »

قصه های یک عاشق سفر

خاطرات شیرین زندگی خیلی می ارزند. آن قدر که نگو و نپرس. البته اگر سانسورچی درون را خاموش کرده باشیم موقع نوشتنشان . برای شما

ادامه مطلب »

دوشنبه

۳/۹/۹۹ قصه ی امروزم را می نویسم ساده و صمیمی در چند خط : صبح زیبای پاییزی را چه شیرین است که با نگارش صفحات

ادامه مطلب »