به خانه من خوش آمدید

یادداشت روز

یک روز معمولی و متفاوت

برنامه ریزی کرده بودم بعد از صبحانه بروم آزمایشگاه و خرید سس الویه. البته بعد از اینکه مقدمات ناهار را آماده کردم که مشخصا سینه

ادامه مطلب »

نظم شخصی با جدول

__ امروز باید جدولی را می کشیدیم یا دانلود می کردیم. که من البته با کمال میل کشیدمش. شروع روز نوشتن را دوست دارم .

ادامه مطلب »

کوفته پزان ونوشتن

۶/۹/۹۹ امروز را از دیروز برنامه ریزی کرده بودم . از صبح تند تند به کارها پرداختم وقبل از هر چیز نوشتن صفحات صبح گاهی.

ادامه مطلب »