به خانه من خوش آمدید

وبلاگ

در باره کپی راتینگ

عرضم به حضورِ انورتان

یک عصر گرم مردادماهی است، با بوی خوشِ آفتاب و تشعشع سرخ و تابناکِ هندوانه ای که مثلث الاقطاع برش خورده و در دیس کریستال

ادامه مطلب »