به خانه من خوش آمدید

وبلاگ

اِم روزنامه

چهار قصۀ تکاپو

یک) ساعت شماطه دار قدیمی خودش را بیچاره کرد تا بیدارش کند چشمانی که از بدخوابی می سوخت را با انگشتانش محکم مالید و همان

ادامه مطلب »