به خانه من خوش آمدید

در باره کپی راتینگ

در باره کپی راتینگ

عرضم به حضورِ انورتان

یک عصر گرم مردادماهی است، با بوی خوشِ آفتاب و تشعشع سرخ و تابناکِ هندوانه ای که مثلث الاقطاع برش خورده و در دیس کریستال

ادامه مطلب »
اِم روزنامه

تا حالا اینو شنیده بودی؟

دوست کپی رایتر من سلام امروز در حوزه کپی رایتینگ بسیار رشتم و بافتم. آخرینش هم تکلیفی بود راجع به نوشتن یک تبلیغ در خصوصِ

ادامه مطلب »