به خانه من خوش آمدید

اِم روزنامه

صدای خوشبو

چه صدای خوشبویی در جریان است. بافتنی می‌بافتم و به صفحۀ گوشی خیره مانده‌ام. از شما چه پنهان مدتی‌ست در حال آموزش زیانم از یک

ادامه مطلب »
اِم روزنامه

بدون شرح

اگر استاد نویسندگی داشته باشید و او دمادم از اهمیت عنوان نویسی برایتان نطق کرده و طریقۀ نوشتنِ هزاران عنوانِ رنگ و وارنگ را به

ادامه مطلب »

یک روز معمولی و متفاوت

برنامه ریزی کرده بودم بعد از صبحانه بروم آزمایشگاه و خرید سس الویه. البته بعد از اینکه مقدمات ناهار را آماده کردم که مشخصا سینه

ادامه مطلب »

نظم شخصی با جدول

__ امروز باید جدولی را می کشیدیم یا دانلود می کردیم. که من البته با کمال میل کشیدمش. شروع روز نوشتن را دوست دارم .

ادامه مطلب »

برف و بهمن و مهران

امروز بیست و نهمین سوم بهمنی بود که خجسته و دلشاد به جشن و شادی گذشت و پایکوبی . به مناسبت زاد روز مهران مهربانم

ادامه مطلب »