به خانه من خوش آمدید

اِم روزنامه

دهم بهمن ماه نود و نه

این آدینه ها بهترین احوالات را همیشه در من ایجاد کرده اندو آفتاب زمستانی روزهای جمعه از کودکی برایم جذاب بوده است. امروز هم جمعه

ادامه مطلب »

دوم بهمن ماه نود و نه

امروز در کارگاه نویسندگی خلاق آموختم که چگونه انتخاب کنم . قدیما یک آگهی تبلیغاتی بود می گفت: « باور کردنی نیست، ولی حقیقت داره»

ادامه مطلب »

اول بهمن ماه نود و نه

در اولین نوشته هیجان انگیزم با خودم قرار مدارهایی گذاشتم . اول های مهرماه. قرارم با خودم نوشتن بود حتی چند کلمه از احوالاتم در

ادامه مطلب »

نوشتن با عکس

چشم که باز می کرد اولین فکرش این بود :« ناهار چی درست کنم» اونقدرها دوست نداشت از قبل همه بدانند ناهار چه غذایی را

ادامه مطلب »

ایستگاه راه آهن

ساعت ۴:۱۵ دقیقه ی بعد از ظهر است. از ساعت ۳:۴۵ دقیقه که شاهین عزیز پیامش را در گروه دوره ی نویسنندگی خلاق گذاشت و

ادامه مطلب »

پنج شنبه

۶/۹/۹۹ امروز را از دیروز برنامه ریزی کرده بودم . از صبح تند تند به کارها پرداختم وقبل از هر چیز نوشتن صفحات صبح گاهی.

ادامه مطلب »

دوشنبه

۳/۹/۹۹ قصه ی امروزم را می نویسم ساده و صمیمی در چند خط : صبح زیبای پاییزی را چه شیرین است که با نگارش صفحات

ادامه مطلب »