به خانه من خوش آمدید

خاطرات

یک روز معمولی و متفاوت

برنامه ریزی کرده بودم بعد از صبحانه بروم آزمایشگاه و خرید سس الویه. البته بعد از اینکه مقدمات ناهار را آماده کردم که مشخصا سینه

ادامه مطلب »

نظم شخصی با جدول

__ امروز باید جدولی را می کشیدیم یا دانلود می کردیم. که من البته با کمال میل کشیدمش. شروع روز نوشتن را دوست دارم .

ادامه مطلب »

برف و بهمن و مهران

امروز بیست و نهمین سوم بهمنی بود که خجسته و دلشاد به جشن و شادی گذشت و پایکوبی . به مناسبت زاد روز مهران مهربانم

ادامه مطلب »

ایستگاه راه آهن

ساعت ۴:۱۵ دقیقه ی بعد از ظهر است. از ساعت ۳:۴۵ دقیقه که شاهین عزیز پیامش را در گروه دوره ی نویسنندگی خلاق گذاشت و

ادامه مطلب »
خاطرات

قصه ی اردیبهشت

آغاز هر داستانی از زمانی است، آغاز قصه ی من از نوزده اردیبهشت ماه سال هزار و سیصد و چهل و پنج هجری شمسی حوالی

ادامه مطلب »

قصه های یک عاشق سفر

خاطرات شیرین زندگی خیلی می ارزند. آن قدر که نگو و نپرس. البته اگر سانسورچی درون را خاموش کرده باشیم موقع نوشتنشان . برای شما

ادامه مطلب »