به خانه من خوش آمدید

بهمن ۲, ۱۳۹۹ (فرمت تاریخ بایگانی روزانه)

دوم بهمن ماه نود و نه

امروز در کارگاه نویسندگی خلاق آموختم که چگونه انتخاب کنم . قدیما یک آگهی تبلیغاتی بود می گفت: « باور کردنی نیست، ولی حقیقت داره»

ادامه مطلب »

اول بهمن ماه نود و نه

در اولین نوشته هیجان انگیزم با خودم قرار مدارهایی گذاشتم . اول های مهرماه. قرارم با خودم نوشتن بود حتی چند کلمه از احوالاتم در

ادامه مطلب »